• Budynek
  Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
 • Budynek
  Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
 • Budynek
  Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
20231010 093813
Uczniowie klasy III A przez cały rok bardzo intensywnie pracowali. Czytali lektury, wyszukiwali informacje, poszerzali wiedzę uczestnicząc w różnych projektach, zdobywali nowe wiadomości i umiejętności na zajęciach szkolnych oraz wielu wycieczkach. Nie zapominali też o zabawie, przyjaźni i właściwych relacjach w klasie.
Klasa III była ostatnią w I etapie nauczania. Uczniowie postanowili sprawdzić zdobytą wiedzę w wielu konkursach, co wymagało od nich poświęcenia dodatkowego czasu, ale przyniosło spektakularne efekty.
Oto wyniki ich całorocznej pracy:
1. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur-Maluch" poziom III-IV:
 • ︎A. Shapariev wynik bardzo wysoki, 
 • ︎G. Berg wynik bardzo wysoki, 
 • ︎P. Więczkowski wyróżnienie.
2. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Alfik":
 • ︎A. Shapariev I m. w województwie, 
 • ︎G. Berg IV m. w województwie, 
 • ︎P . Więczkowski V m. w województwie.
3.Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny "Alfik":
 • ︎A. Shapariev I m. w województwie(21 w kraju), 
 • ︎G. Berg III m. w województwie, 
 • ︎ P. Więczkowski VI m. w województwie.
W obu "Alfikach" laureatami byli również M. Pac i B. Przybyłek.
 
4.Ogólnopolski Konkurs "Orzeł Matematyczny":
 • ︎A. Shapariev IV m. w kraju, 
 • ︎P.Więczkowski VII m. w kraju, laureatem jest też G. Berg.
 
5.Ogólnopolski Konkurs" Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej": Andriey, Gabriel i Piotr zostali laureatami.
6.Gminny Konkurs Ortograficzny poziom I-IV:
 • G. Berg III miejsce.
7. Gminny Konkurs Przyrodniczy dla klas III:
 • ︎P. Więczkowski I miejsce, 
 • ︎B. Przybyłek II miejsce.
8. Gminny Konkurs Recytatorski poziom I-III" 
 • ︎M.Sudoł II miejsce.
 • 9.Gminny Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy poziom I-III": 
 • ︎M. Mikulska I miejsce.
Gratuluję i życzę sukcesów w kolejnych latach szkolnych.
Opracowanie Iwona Walewska


 

   certyfikat   cercertyfikat

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

Sekretariat sekretariat.spwielbark@wielbark.com.pl