• Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

  Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

  Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

  Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

 • 1
 • 2
 • 3

W Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku w terminie- od września 2017 do grudnia 2018 pod patronatem Ministerstwa Zdrowia oraz Instytutu Matki i Dziecka w ramach Narodowego Programu Zdrowia będzie realizowany projekt o nazwie ,, Ocena skuteczności interwencyjno- profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu ” w skrócie ZDROWA JA. Szkoła w Wielbarku, jako jedna z 48 szkół z całego kraju, została wylosowana z listy szkół udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt jest skierowany do 15-letnich dziewcząt uczęszczających do II klas oddziałów gimnazjalnych.

W całym kraju badaniem zostanie objętych około 1200 dziewcząt. Jego głównym celem jest ocena skuteczności programów profilaktycznych skierowanych do młodych osób i nacelowanych na poprawę ich zachowań zdrowotnych. W założeniu projekt ma się przyczynić do: wzrostu zainteresowania dziewcząt zdrowiem swoim oraz otoczenia; bieżącej poprawy aktywności fizycznej; ograniczenia zachowań związanych z siedzącym trybem życia tj. spędzania czasu przed komputerem lub telewizorem; poprawy zachowań żywieniowych; rezygnacji z zachowań ryzykownych tj. palenia papierosów, picia alkoholu, czy zażywania narkotyków oraz podniesienia ogólnej wiedzy dziewcząt w zakresie zdrowia. Projekt ma charakter innowacyjny: opaski monitorujące, które otrzymają uczestniczki projektu to nie tylko narzędzia promujące zdrowie, ale również modny, technologicznie zaawansowany gadżet, który sprawi, że udział w projekcie będzie dla dziewcząt dobrą zabawą. W projekt aktywnie zaangażowani są: dyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego oraz pielęgniarka szkolna aby wspomóc dziewczęta w procesie uczenia się pozytywnych zachowań. Zmiany te będą inwestycją w ich zdrowie dziś i w przyszłości.

20180613 110408

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

spwielbark@wp.pl