• Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
dn010 listopada uczniowie klas drugich zaprosili nauczycieli, rodziców i swoich kolegów z klas I-III na montaż słowno-muzyczny z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W prostych słowach starali się przekazać trudne patriotyczne treści. Dzięki ich zaangażowaniu wszyscy przeżyliśmy chwile wzruszenia z tej okazji.                                                                                                                                        opracowanie:Iwona Rząp
 
 
 

 dn1dn3


 

   certyfikat   cercertyfikat

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

Sekretariat sekretariat.spwielbark@wielbark.com.pl