• Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

n611 listopada to Święto, które sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych przodków walczących o wolność. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. W naszej szkole Narodowe Święto Niepodległości obchodziliśmy 10 listopada. Uroczysty apel przygotowali uczniowie klas Va i Vb pod kierunkiem swoich wychowawczyń: p. K. Nadrak i p. K. Dąbkowskiej. Oprawę plastyczną zapewniła p. J. Stańczak. W trakcie uroczystości można było usłyszeć piękne utwory muzyczne oraz wiersze o tematyce patriotycznej. Nie zabrakło też akcentu tanecznego- poloneza – naszego tańca narodowego. Zaprezentowana przez uczennice krótka scenka teatralna miała wzbudzić w uczniach refleksje na temat 123 lat niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości. 

Gromkie brawa publiczności oraz wzruszenie widoczne na twarzach uczestników pozwalają sądzić, iż uroczystość dla wielu była cenną lekcją patriotyzmu i historii.                                                                                                           opracowanie:Katrzyna Dąbkowska, zdjęcia Magda Brzózka

n1n2n4n5n7n8


 

   certyfikat   cercertyfikat

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

spwielbark@wp.pl