• Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
  • Budynek
    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

DSC 2773

 05 grudnia zespół do spraw promocji zdrowia Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku przedstawił publicznie wyniki. autoewaluacji w ramach programu “Szkoła Promująca Zdrowie.”  W prezentacji udział wzięła społeczność szkolna oraz zaproszeni goście w tym Pani wizytator Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty Pani Anna Zdaniukiewicz – wojewódzki koordynator SzPZ. Po autoewaluacji Pani wizytator udzieliła szkole pozytywnej rekomendacji do ubiegania się o Krajowy Certyfikat “Szkoła Promująca Zdrowie”, który jest nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej.                                              Zespół ds. SzPZ

     


 

   certyfikat   cercertyfikat

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

Sekretariat sekretariat.spwielbark@wielbark.com.pl