Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

 

Zasady organizacji zajęć od 25 maja 2020 r.

Informacja dla rodziców na podstawie wytycznych

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej

Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

 
Zasady organizacji konsultacji dla uczniów od 25 maja 2020 r.

Informacja dla rodziców uczniów na podstawie wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej

Konsultacje w szkole

Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.

 Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej !!! 

  • Dyrektor Szkoły przygotowuje wraz z nauczycielami harmonogram konsultacji indywidualnych  i grupowych.
  • Uczniowie otrzymują możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych zgodnie z ustalonym  harmonogramem.
  • Uczeń nie może umawiać się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli uczeń umówi się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  • Uczniowie mogą korzystać tylko z  własnego zestawu podręczników i przyborów. W szkole nie będzie możliwości pożyczania ich od innych uczniów.
  • Uczniowie mogą przebywać w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.  W grupie może przebywać do 12 uczniów. Dyrektor szkoły wyznacza stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy uczniów.
  • Przy wejściu głównym do szkoły umieszczono płyn do obowiązkowej dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. Przed wejściem do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce.Uczeń w drodze do i ze szkoły przemieszcza się korzystając  z osłony na usta i nos oraz zachowując dystans społeczny.
  • W szkole wyznaczono miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

Wszyscy przebywający na terenie szkoły są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do ustalonych procedur!!! 


                                               Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku
                                                                                 Andrzej Walewski
 
Druk zgody na pomiar temperatury dziecka - pobierz
 
 
 Pismo do rodziców Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego
 

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

 

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - otwórz

Terminy postępowania rekrutacyjnego - otwórz

 

Emocje dziecka w czasie epidemii - pobierz

Gotowość szkolna dziecka - pobierz

Jak poprawić efektywność pracy dziecka z zaburzeniami - pobierz

Jak przygotowac dziecko do badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej - pobierz

Logopeda podpowiada, by ćwiczenia stały się zabawą - pobierz

Propozycje zabaw w domu - pobierz

Plakat autyzm - pobierz

 
 
 

 


 

   certyfikat   cercertyfikat

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

Sekretariat sekretariat.spwielbark@wielbark.com.pl