Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku

Rola i zadania pedagoga szkolnego:

  1. Uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktycznej prowadzonej przez nauczycieli
  2. Organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego oraz efektywności uczenia się.
  3. Udzielanie pomocy pedagogicznej wychowawcom klas.
  4. Współdziałanie z organami szkoły, rodzicami, radą pedagogiczną, pielęgniarką szkolną oraz instytucjami pozaszkolnymi  zwracając uwagę na przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka .

Głównym parterem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 


Pedagog szkolny Joanna Mazur przyjmuje rodziców codziennie od godz. 1100 do godz.1200 

 


 

Projekty 


 

   certyfikat   cercertyfikat

Adres

Szkoła Podstawowa w Wielbarku im. Królowej Jadwigi
ul. M. Kopernika 10
12-160 Wielbark

Telefony

Sekretariat tel. 89 621 84 33
Dyrektor tel. 89 621 86 22
Sekretariat uczniowski tel. 89 621 80 14

E-mail

Sekretariat sekretariat.spwielbark@wielbark.com.pl